Photos test du Sigma 70-300mm APO DG Macro (06-08-2008)

 
  test_sigma_70-300mm_apo_dg_macro_06-08-2008_01 test_sigma_70-300mm_apo_dg_macro_06-08-2008_02 test_sigma_70-300mm_apo_dg_macro_06-08-2008_03 test_sigma_70-300mm_apo_dg_macro_06-08-2008_04 test_sigma_70-300mm_apo_dg_macro_06-08-2008_05  
 

 
  test_sigma_70-300mm_apo_dg_macro_06-08-2008_06 test_sigma_70-300mm_apo_dg_macro_06-08-2008_07 test_sigma_70-300mm_apo_dg_macro_06-08-2008_08 test_sigma_70-300mm_apo_dg_macro_06-08-2008_09 test_sigma_70-300mm_apo_dg_macro_06-08-2008_10  
 

 
  test_sigma_70-300mm_apo_dg_macro_06-08-2008_11 test_sigma_70-300mm_apo_dg_macro_06-08-2008_12 test_sigma_70-300mm_apo_dg_macro_06-08-2008_13 test_sigma_70-300mm_apo_dg_macro_06-08-2008_14 test_sigma_70-300mm_apo_dg_macro_06-08-2008_15  
 

 
  test_sigma_70-300mm_apo_dg_macro_06-08-2008_16 test_sigma_70-300mm_apo_dg_macro_06-08-2008_17 test_sigma_70-300mm_apo_dg_macro_06-08-2008_18 test_sigma_70-300mm_apo_dg_macro_06-08-2008_19 test_sigma_70-300mm_apo_dg_macro_06-08-2008_20  
 

 
  test_sigma_70-300mm_apo_dg_macro_06-08-2008_21 test_sigma_70-300mm_apo_dg_macro_06-08-2008_22 test_sigma_70-300mm_apo_dg_macro_06-08-2008_23 test_sigma_70-300mm_apo_dg_macro_06-08-2008_24 test_sigma_70-300mm_apo_dg_macro_06-08-2008_25  
 

 
  test_sigma_70-300mm_apo_dg_macro_06-08-2008_26 test_sigma_70-300mm_apo_dg_macro_06-08-2008_27 test_sigma_70-300mm_apo_dg_macro_06-08-2008_28 test_sigma_70-300mm_apo_dg_macro_06-08-2008_29 test_sigma_70-300mm_apo_dg_macro_06-08-2008_30  
 

 
  test_sigma_70-300mm_apo_dg_macro_06-08-2008_31 test_sigma_70-300mm_apo_dg_macro_06-08-2008_32 test_sigma_70-300mm_apo_dg_macro_06-08-2008_33 test_sigma_70-300mm_apo_dg_macro_06-08-2008_34 test_sigma_70-300mm_apo_dg_macro_06-08-2008_35  
 

 
  test_sigma_70-300mm_apo_dg_macro_06-08-2008_36 test_sigma_70-300mm_apo_dg_macro_06-08-2008_37 test_sigma_70-300mm_apo_dg_macro_06-08-2008_38 test_sigma_70-300mm_apo_dg_macro_06-08-2008_39 test_sigma_70-300mm_apo_dg_macro_06-08-2008_40  
 

 
  test_sigma_70-300mm_apo_dg_macro_06-08-2008_41 test_sigma_70-300mm_apo_dg_macro_06-08-2008_42 test_sigma_70-300mm_apo_dg_macro_06-08-2008_43 test_sigma_70-300mm_apo_dg_macro_06-08-2008_44 test_sigma_70-300mm_apo_dg_macro_06-08-2008_45  
 

 
  test_sigma_70-300mm_apo_dg_macro_06-08-2008_46 test_sigma_70-300mm_apo_dg_macro_06-08-2008_47 test_sigma_70-300mm_apo_dg_macro_06-08-2008_48 test_sigma_70-300mm_apo_dg_macro_06-08-2008_49 test_sigma_70-300mm_apo_dg_macro_06-08-2008_50  
 

 
  test_sigma_70-300mm_apo_dg_macro_06-08-2008_51  
 

Created with igal

Auteur des Photos : CyberSeb

Retour au site